פרוייקט העדויות, חיסוני הקורונה - לוגו

עדויות אנשי מקצוע

העדות של מ'

רופא מתמחה במחלקת קורונה

העדות של א'

פרא - רפואית בגריאטריה

העדות של אורה

בלנית במקווה בצפון הארץ